دیدار نایب‌رئیس، اعضای هیئت‌مدیره و دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با نمایندگان مرکز تجارت بین‌الملل ای تی سی

دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۹۸ اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش میزبان هیئت تجاری به نمایندگی از مرکز تجارت بین‌الملل ای تی سی در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش بودند تا پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری با اتحادیه اروپا بررسی شود