شرح

مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق در ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 97/04/26 در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار شد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

  • ارائه گزارش عملکرد اتاق در سال 1396 و برنامه سال 97
  • استماع و بررسی گزارش مالی سال مالی 1396 هیات مدیره و بازرس
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  • سایر موارد