برگزاری اولین جلسه کارگروه فرهنگی و هنری

کارگروه تخصصی فرهنگی و هنری به مدیریت آقای حسام الدین ساختیانچی مدیر عامل شرکت آرشه جام جم و با حضور اعضای محترم ، اساتید موسیقی و هنرجویان گرامی برای اولین بار در تاریخ 20 آبان ماه 1398 در اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش برگزار شد.