فراخوان ثبت نام نامزدهای انتخابات بازرس

انتخابات بازرس

با استناد به آیین نامه و اساسنامه اتاق های مشترک، کلیه اعضا تا زمان برگزاری مجمع فرصت دارند، در انتخابات بازرس اتاق حضور بهم رسانند.

با توجه به اینکه ما در نظر داریم تا از طریق برگزاری یک نشست اسکایپی در تاریخ 31 خرداد و نیز تهیه بروشور، به معرفی نامزدها بپردازیم؛ از کلیه نامزدهای تصدی سمت بازرس اتاق جهت ارسال درخواست نامزدی، دعوت به عمل می آید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه اتاق (02126701215) در تماس باشید.

انتهای خبر./