روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه برگزار شد.

در مرحله‌ نهایی این رقابت ۲۰ تیم استارتاپی برگزیده که مراحل غربالگری و پیش‌غربالگری با موفقیت پشت سر گذاشته بودند، در حضور داوران و جمعی از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه استارتاپ برای دفاع از ایده‌ها و استارتاپ‌های حضور یافتند و به رقابت پرداختند.

کیفیت و انگیزه‌ی بالای ۲۰ تیم منتخب (در کنار اغلب تیم‌های شرکت‌کننده در این رویداد) که با فاصله‌ی اندک از هم در این رقابت حضور داشتند، حساسیت داوری را برای گروه Startup Avenue بیش از پیش افزایش داد.
اما در آخر ۱۰ تیم به عنوان برندگان این رقابت، انتخاب شدند تا برای شرکت در Entrepreneurship Avenue به این رویداد بین‌المللی معرفی شوند.