استفان شولتس سفیر اتریش در تهران، پدرام سلطانی رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش و شماری از فعالان بخش خصوصی در این برنامه حضور داشتند.

در این برنامه همچنین خسرو معتضد درباره انگیزه اولیه تاسیس دارالفنون و سابقه درخشان مدرسان اتریشی در این مدرسه سخنرانی کرد.

نواختن زنگ مدرسه، بازدید از فضای تاریخی مدرسه، شبکه سازی بازرگانی و فرهنگی اعضای دو اتاق از دیگر برنامه های این مراسم بود.