دیدار اعضا هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با دیتریش هایم سفیر اتریش در ایران

در این دیدار که عصر روز پنجشنبه و به دعوت هیئت‌مدیره اتاق و با حضور دیتریش هایم سفیر اتریش در ایران، کریستف گرابمایر رایزن اقتصادی سفارت اتریش و اشپان لانک مشاور سفیر و مدیر انجمن فرهنگی اتریش برگزار شد، مسائلی چون معرفی ساختار دو نهاد، مسائل اقتصادی روز دو کشور، چالش‌ها و فرصت‌های همکاری اتاق مشترک با سفارت و مسائل روز اقتصادی دو کشور موردبحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفت.