آیین گرامیداشت روز درختکاری به همت برنامه شبکه سازی بانوان اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش برگزار شد.

به مناسبت بزرگداشت روز درختکاری و در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با همراهی اعضاء هیئت مدیره و هموندان و در محیطی شاد و دوستانه نسبت به غرس 20 اصله نهال مبادرت ورزید.
این برنامه در روز جمعه 13 اسفند ماه در محل پارک ملت برگزار شد.