وضعیت تولید و مصرف انرژي در اتریش

طبق آمار آژانس بین المللی انرژی، اتریش از سال ۲۰۰۷ ،بودجه تحقیقات و توسعه در بخش انرژی را تا سه برابر افزایش داده است و همواره از مساله انرژی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل امنیت ملی یاد می کند و از این رو تحقیق و پژوهش در این حوزه را حیاتی به شمار می آورد.

به عنوان مثال در سال ۲۰۱۰ بیش از نیمی از بودجه پژوهشی حوزه انرژی متوجه بهره وری انرژی شد و نیم دیگر آن نیز در بخش انرژی های تجدید پذیر هزینه گردید.

البته این میزان هرساله با تغییرات پویایی روبروست و نسبت به نیاز و تغییرات مقطعی در سیاست گذاری های حوزه انرژی، توزیع بودجه پژوهشی این بخش می تواند متفاوت صورت پذیرد

بررسی اجمالی

همانطور که پیشتر گفته شد، اتریش در بحث تولید انرژی های تجدید پذیر یکی از کشورهای پیشرو اروپایی به شمار می رود. جایگاه خاص جغرافیایی و آب و هوای خاص اتریش نیز در پیشرفت این مهم تاثیر بسزایی داشته اند.

به لحاظ جغرافیایی اتریش امکان بالقوه ای برای تولید  انرژی از منابع آبی دارد و مناطق بسیاری را نیز در اتریش می توان یافت که سرعت و جهت وزش باد، امکان استفاده توربین های بادی را نیز به خوبی فراهم آورده است.

در مورد انرژی تولیدی از منابع آب، در اروپا، سوئد تنها کشوری است که به سبب دسترسی به منابع آبی بیشتر توانسته است در تولید انرژی های آبی از اتریش پیشی گیرد.

انتهای خبر./