گروه توسعه اقتصادی اگزامون

Über dasگروه توسعه اقتصادی اگزامون

ایجاد، تشکیل و توسعه شرکتها، مطالعه و بررسی و اجرای انواع طرح های تولیدی ، و خدماتی ، بازرگانی ،عمرانی و هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های یاد شده، خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق مشارکت ، بازسازی ، اداره و نگهداری ، اصلاح و توقیف ، ادغام ، واگذاری انواع شرکت و کارخانه جات اعم از داخلی و خارجی.

مدیرعامل: علیرضا خالق

adresse: تهران، خیابان استاد نجات اللهی ، خیابان سپند شرقی، پلاک ۴۷، طبقه ۶
Tel: ۰۲۱۴۱۵۴۲۷۰۰
Email: info@examonholding.com
Webseite: www.examongroup.com

Zusammenhängende Posts