آوا سلولز

Über dasآوا سلولز

تولیدکننده دستمال کاغذی و انواع محصولات سلولزی

مدیرعامل: بهزاد یعقوبی عراقی

adresse: خیابان شهید بهشتی /خیابان مفتح شمالی /نبش کوچه دهم /ساختمان ۴۰۰ واحد ۱۰۳
Tel: ۰۲۱۸۸۵۳۲۴۵۹

Zusammenhängende Posts