ما را دنبال کنید:

کرونا و سازمان ها

Separator-Image-White

 با شیوع ویروس COVID ۱۹ در دنیا و تاثیرات متنوع آن بر صنعت و اقتصاد جهان ، سازمان ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی جهان درگیر یک بحران و شرایط عدم قطعیت بزرگی گردیده اند که با توجه به ویژگی های ناشناخته ویروس مدت زمان دقیقی برای این بحران نمی توان در نظر گرفت.

مسئولیت شرکت

در زمان همچین بحرانی که به سلامت جسم و روان پرسنل سازمان وابسته است، مدیران و رهبران باید بیشترین تمرکز سازمان، منابع و خط مشی ها را به سلامت پرسنل اختصاص دهند. این موضوع هم در رفتار و هم سخنرانی های رهبر در سازمان باید نقش بزرگی داشته باشد تا اهمیت آن و اینکه رهبر در مقابل پرسنل مسئول و همدل است را به طور کامل در سازمان انتقال دهد.

راه‌حل روزهای بحرانی، گزینه روزهای عادی

گرایش به دورکاری در این دوره را گسترده‌ترین تجربه دورکاری در کشور دانست؛ تجربه‌ای که می‌تواند مقدمه برای تغییر در مدیریت منابع انسانی و نیز ساختار کسب‌وکارهای گوناگون باشد.

افزایش بهره‌وری در شرایط دورکاری

کاهش هزینه ها، بهره‌وری شرکت‌ها و سازمان‌ها را افزایش می‌دهد

وبینارهای آموزشی

وبینارهای آموزشی و جلسات هم اندیشی متعددی در دوره کرونا برگزار شد

راه حل های نوآورانه

استفاده از راه حل های خلاقانه جهت جلوگیری از رفت و آمدهای متعدد

تجربه ارزشمند ما

Separator-Image-Blue

سازمان ها بایستی محیط کاری جهت کارکنان دورکار خود مهیا سازند که بتوانند در این محیط کاری امروز، تصمیم بگیرند، راه حل های تازه ای برای مسائل پیدا کنند،خلاقیت به خرج دهند و در قبال نتایج کار مسئول شناخته شوند.

تفکر استراتژیک

تدوین برنامه‌ها براساس مزیت‌ها و متناسب با شرایط و تلاش برای تغییر مدل کسب‌وکار متناسب با انتظارات فعلی اعضا

مدیریت پیشنهادات

تشویق کارکنان به ارائه پیشنهادهای ابتکاری و کاربردی مرتبط با مدیریت بحران.

مالی

مدیریت جریان نقدینگی و حصول اطمینان از انضباط مالی و کاهش هزینه‌های غیرضروری

بهداشتی

به‌کارگیری اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه و نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل‌های مرتبط

سازوکار ما در دوران کرونا و پساکرونا

Separator-Image-Blue

مدیران و کارآفرینان برای کاهش تهدیدها و افزایش امکان بقا و بهره‌گیری از فرصت‌های آتی در دوره پساکرونا، به استراتژی‌های تاب‌آوری نیاز دارند. تاب‌آوری برای شرکت‌ها به معنی توانایی مقاومت در برابر بحران‌ها و فاکتورهای ریسک است. استراتژی، کسب‌وکار یک شرکت را در برابر ریسک‌های بالقوه حمایت و به برنامه‌ریزی برای تاب‌آوری و بقا در شرایط آشفته کمک می‌کند. استراتژی‌های تاب‌آوری بر روش‌ها و ابزارهای جدید برای مواجهه با تغییرات پیچیده تاکید دارند که به انطباق‌پذیری و سازگاری سریع در شرایط عدم اطمینان و بهره‌گیری از فرصت‌های جدید کمک می‌کنند.