اطلاعیه اتاق تهران در مورد واکسن کرونا ویژه شرکت های عضو اتاق تهران

واکسن کرونا ویژه اعضا اتاق

ثبت نام اولیه نیروی انسانی واجد شرایط دریافت واکسن کرونا ویژه اعضا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

اتاق بازرگانی تهران در راستای نیل به اهداف خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی در نطر دارد در فاز اول، آمار و اطلاعات نیروی انسانی واجد شرایط دریافت واکسن در شرکت های تولید، صنعتی و خدمات عضو اتاق تهران و مستقر در تهران را جمع آوری نماید.
پس از تکمیل پروسه جمع آوری اطلاعات و با هماهنگی و نظارت ستاد مقابله با کرونای تهران نسبت به معرفی مراکز منتخب جهت تزریق واکسن اقدام نماید.
هزینه تزریق واکسن متوجه کارگران و پرسنل تابعه نخواهد بود و تمام هزینه ها توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.
تمامی واحد های تولیدی عضو اتاق تهران می توانند تا تاریخ 17/02/1400 با مراجعه به آدرس اینترنتی
http://tccim.ir/dynamicPage.aspx?form_id=91
نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اولیه ویژه اعضا اتاق تهران اقدام نمایند.

اطلاعات تکمیلی از طریق ارتباط با مرکز تماس اتاق ایران به شماره 1866

انتهای خبر./