austria national day4 1

روز ملی اتریش

در 26 اکتبر 1955 ، پارلمان اتریش قانون اساسی در مورد بی طرفی دائمی را تصویب کرد که از سال 1965 به عنوان روز ملی اتریش جشن گرفته می شود ... ادامه مطلب