نتیجه کمیته 27 رسیدگی به شرایط نامزدهای انتخابات هیئت مدیره

صورت جلسه کمیته 27

صورتجلسه کمیته ماده 27 موضوع رسیدگی به شرایط نامزدهای انتخابات هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش مورخ 1400/03/30

جلسه کمیته ماده 27، جهت رسیدگی به شرایط نامزدهای انتخابات هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با حضور آقای فرزاد مهرانی، نماینده امور بین الملل، آقای نعمت اله فتحی، نماینده امور حقوقی و آقای علی عیان بد نماینده اتاق مشترک برگزار شد.
نتیجه رسیدگی به نامزدها به شرح زیر می باشد:

1- علیرضا ناظم الرعایائی

2- ناصر ریاحی

3- علیرضا خالق

4- علیرضا شمس فرد

5- ساناز میرهادی زاده

6- بهزاد یعقوبی عراقی

7- سیامک زرگران

8- کامران رضایی

9- نریمان صدری

10- میر میثم مصطفوی

11- انوشیروان کریمی

12 نوید امجد

13- محمدحسین ستایش نیا

14- سینا تقی زاده

15- امیررضا صوفی نژاد

جناب آقای امید محمدی به دلیل نامعتبر بودن کارت بازرگانی، امکان نامزدی در انتخابات هیئت مدیره را نخواهند داشت و از حق رای برخوردار نیستند.