معرفی هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

جهت آشنایی با سوابق حرفه ای و مدیریتی، اعضا هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش بر روی پروفایل مدیر مربوطه کلیک نمایید.

history 2

اعضا دوره دوم هیئت مدیره