معرفی هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

جهت آشنایی با سوابق حرفه ای و مدیریتی، اعضا هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش بر روی پروفایل مدیر مربوطه کلیک نمایید.

history 2

اعضا دوره سوم هیئت مدیره

آقای نریمان صدری رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
آقای نریمان صدری رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
Nasser Riahi 2 e1650261254188
آقای ناصر ریاحی رئیس افتخاری هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و اتریش
Alireza Nazem Al Roayaei
آقای علی رضا ناظم الرعائی نایب رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
amirreza soofinejad
آقای امیر رضا صوفی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
roghyeh zare kamali maslak
خانم رقیه زارع کمالی مسلک خزانه دار و عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
Kamran rezaie
آقای کامران رضایی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
Alireza Shamsfard
آقای علیرضا شمس عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
farzin fardis 1
آقای فرزین فردیس عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
Karimi
آقای انوشیروان کریمی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
Saman Molavi
آقای امیر سامان موسوی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
yaghobi
آقای بهزاد یعقوبی بازرس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
ali ayanbod 1
آقای علی عیانبد دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش