عملکرد هیئت مدیره min

گزارش های پیوست شده، به عنوان گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعاتی در خصوص وضع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش و عملکرد هیئت مدیره را در دسترس عموم قرار می دهد. جهت دسترسی به گزارش عملکرد فایل زیر را دانلود نمایید.

دبیرخانهمشاهده نوشته ها

Avatar for دبیرخانه

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با هدف گسترش و تقویت پیوندهای بازرگانی، صنعتی و اقتصادی میان فعالان اقتصادی ایرانی و اتریشی و ارائه خدمات پشتیبانی و تسهیل و ترویج ارتباط میان دو کشور مشغول به فعالیت است تا یک سازمان پیشرو و ارزش‌آفرین را پایه‌گذاری و مدیریت کنیم.

دیدگاه ها غیر فعالند