فراخوان نهایی نامزدهای انتخابات هیئت مدیره اتاق

نظر به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق در تاریخ 6 تیرماه 1400، بدین‌وسیله از کلیه واجدین شرایط نامزدی در انتخابات هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش جهت ثبت‌نام دعوت به عمل می‌آید.

مدارک و شرایط نامزدی در انتخابات هیئت‌مدیره:

  • نامزدی اعضای حقیقی و حقوقی منوط به معتبر بودن عضویت ایشان در یکی از اتاقهای بازرگانی تهران و شهرستانها و دارا بودن حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش است.
  • ارائه معرفی‌نامه رسمی شرکت (بر روی سربرگ شرکت، ممضی به امضا صاحبان امضا مجاز و ممهور به مهر شرکت) برای اعضای حقوقی و نامه اعلام نامزدی با امضای شخص صاحب کارت عضویت، برای اشخاص حقیقی جهت اعلام نامزدی الزامی می‌باشد.
  • در اﻋﻀﺎی ﺣﻘﻮقی، اﻋﻀﺎی هیئت‌مدیره ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هیئت‌مدیره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ معرفی‌نامه رﺳﻤﻲ و روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ می‌تواند ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮقی ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷود. مصوبه هیئت مدیره و رونوشت آخرین روزنامه رسمی مدیران برای ثبت نام لازم است.
  • تکمیل فرم اطلاعات نامزدی در انتخابات هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش.
  • به اطلاع می رساند که دو نشست در اپلیکیشن کلاب هاوس و اسکایپ در تاریخهای 23 و 31 خردادماه برای آشنایی نامزدها با فرایند انتخابات و همچنین ایجاد فرصت معرفی خود و برنامه هایشان برگزار خواهد شد. جزئیات این نشست‌ها متعاقباً اعلام می‌شود.

با تشکر
دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

اطلاعیه مهم (بروز شده در 25 خرداد 1400)

امروز آخرین مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

با توجه آیین نامه اتاق ایران و نیز ماده 26 اساسنامه اتاق های مشترک، امروز آخرین مهلت ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش می باشد.

لذا کلیه متقاضیان نامزدی در انتخابات هیئت مدیره تا پایان وقت اداری امروز 25 خرداد 1400 جهت ثبت نام فرصت دارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه اتاق در تماس باشید (02126701215)

با تشکر
دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

دبیرخانهمشاهده نوشته ها

Avatar for دبیرخانه

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با هدف گسترش و تقویت پیوندهای بازرگانی، صنعتی و اقتصادی میان فعالان اقتصادی ایرانی و اتریشی و ارائه خدمات پشتیبانی و تسهیل و ترویج ارتباط میان دو کشور مشغول به فعالیت است تا یک سازمان پیشرو و ارزش‌آفرین را پایه‌گذاری و مدیریت کنیم.

دیدگاه ها غیر فعالند