انتخابات اعضای هیئت‌مدیره

انتخابات اعضای هیئت‌مدیره اتاق مشترک ایران و اتریش در دی‌ماه 1396 برگزار و اعُضای اصلی و علی‌البدل تعیین شدند. بر اساس آرای مأخوذه در مجمع که به ریاست علی‌اصغر زبردست برگزار شد، 9 نفر اعضای اصلی و 2 نفر اعضای علی‌البدل به ترتیب به این شرح پدرام سلطانی، علیرضا ناظم الرعایایی، سید حمیدرضا واعظ پور، حسن شکوهی، امیر احمد گلدوست، ناصر ریاحی، ساناز میرهادی‌زاده، علیرضا شمس فرد و علیرضا خالق انتخاب شدند.

انتهای خبر./