پیام سفیر ایران در اتریش در پی اتمام دوره ریاست هیئت مدیره پدرام سلطانی

پیام عباس باقرپور سفیر ایران در اتریش

عباس باقرپور اردکانی در پیامی به مناسبت پایان دوره ریاست پدرام سلطانی در اتاق ایران و اتریش، از تلاش های ایشان و اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در توسعه مناسبت های اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایران و اتریش تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که این روند به رشد در دوره هیئت مدیره جدید نیز همچنان تداوم داشته باشد. در ادامه این نامه به شرح زیر منتشر می شود.

نامه عباس باقرپور سفیر ایران در اتریش

انتهای خبر./