ما را دنبال کنید:

نقش ما

هدف از ایجاد کارگروه بانوان حمایت از بانوان ایران زمین و ارائه آموزش های منسجم و دقیق است تا از این طریق بتوانیم در توامندسازی جامعه موفق تر باشیم

آموزش بانوان

برگزاری نشست ها، همایش ها و وبینارها

توامندسازی بانوان

در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی

شبکه سازی بانوان

فراهم آوردن بستر فعالیت موثر و ارتباط بانوان

ماموریت ما

ارتقای توانمندی های بانوان و خانواده با نهادینه کردن فرهنگ شادی و نشاط ، کاهش اضطراب و افسردگی در بین بانوان ، ارتقای سطح سلامت رفتاری و جسمی بانوان ، کاهش تنش های خانوادگی و اجتماعی در جامعه و... از اهداف این کارگروه است.

بانوان کارآفرین

معرفی و حمایت از بانوان خلاق و کارآفرین

مشارکت

برنامه ریزی برای تقویت مشارکت همه جانبه بانوان و خانواده

تبیین راهبردها

تعیین راهبردها و شاخص های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان

خط مشی و سازوکار

ایجاد هماهنگی در سیاستها و خط مشی های اجرایی