گزارش برگزاری وبینار گردشگری

وبینار گردشگری اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با هدف: معرفی سازوکار و فعالیت‌های بخش گردشگری ایران و اتریش، گزارش فعالیت‌های سفارت در امر توسعه گردشگری و راهکارهای جذب گردشگر در روز چهارشنبه 8 مردادماه و با حضور نمایندگانی از سازمان‌های آموزشی، سفارت، دانشگاه‌ها و فعالین حوزه گردشگری به‌صورت مجازی برگزار شد.

اهم موارد مطرح‌شده در این جلسه:

1-ضرورت نگارش نقشه راه کمیته گردشگری و تعیین سازوکار و ساختار این کمیته
2-ظرفیت‌های دو کشور ایران و اتریش در گسترش گردشگری
3-امکان پشتیبانی علمی و آموزشی از طرف دانشگاه خوارزمی و دانشگاه علم و فرهنگ
4-ایجاد ارتباط نزدیک‌تر با سفارت در بحث اخذ روادید
5-بحث در مورد تولید محتوای مناسب در حوزه گردشگری
6-دغدغه‌های موجود در شرایط کنونی اپیدمی و نیز مسائل صنعت گردشگری

در انتهای این جلسه مقرر شد تا پیش‌نویس سازوکار فعالیت گردشگری اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش به‌زودی تهیه و در جلسات بعدی به بحث گذاشته شود.

./