حسن شکوهی

بیوگرافی

دکتر حسن شکوهی پزشک عمومی،‌ رییس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی،‌ رژیمی،‌ ویتامینی و گیاهی ایران و عضو شورای سیاست‌گذاری سومین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی.