بهزاد یعقوبی

بیوگرافی

فارغ التحصیل کارشناسی رشته اقتصاد از دانشگاهU.B.Cدر شهر ونکوور کانادا

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته(MBA) رشته مدیریت تجارت بین الملل از دانشگاه F.H.Kempten آلمان

فوق لیسانس بازرگانی از سازمان مدیریت صنعتی ایران.

مدیر عامل در شرکت آواسلولز

سهامدار و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت آوا تجارت بین الملل