امیر احمد گلدوست

بیوگرافی

امیر احمد گلدوست فعال اقتصادی رئیس هیئت مدیره هولدینگ پایالیو، عضو هیئت مدیره انجمن کاربری سازان ایران، عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی جهانگردی ملل، مدیر دپارتمان مدرسان انسان برتر و رئیس هیئت مدیره شرکت خودروسازی کارمانیا موتور پارس.