نرم افزار و داده‌پردازی در کشور اتریش

در اتریش، بخش نرم‌افزار و داده‌پردازی به سرعت در حال گسترش است. بخش‌های سنتی از قبیل نرم‌افزار، خدمات تحت مدیریت و مدیریت داده‌های بزرگ اکنون با ارائه نقش‌های کلیدی در صنایع مختلف از قبیل تلفن‌های هوشمند، سیستم‌های فرودگاه و انرژی هوشمند مفیدتر و موثرتر از قبل شده اند.

آمار و ارقام

8.400پرسنل  فعال دربخش تحقیق و توسعه

در سال 2015، شرکت های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه تحقیق و توسعه، 8.400  نفر پرسنل داشته اند. پیش بینی می شود این میزان در سال 2025 به  17.000 نفر برسد.

    18.510 شرکت

در سال 2016، 18.510 شرکت در زمینه آی تی فعالیت داشته اند که در سال 2020 ایران تعداد به 27000 شرکت رسیده است.

    76.700 میلیون یورو مجموع فروش

شرکت های اتریشی که در زمینه سیستم های مبتنی بر الکترونیک (EBS) فعالیت دارند، در سال 2016 به مجموع فروش 76.700 دست یافتند.

    99 % شرکت های دارای باند پهن

تقریبا تمامی شرکت های اتریشی با بیش از 10 نفر کارمند به اتصالات باند پهن ثابت یا همراه دسترسی دارند.

منبع: انجمن تخصصی صنایع برق و الکترونیک FEEI، سیستم های مبتنی بر الکترونیک، اعداد و ارقام

شرکت های اتریشی با تمرکز بر سیستم های مبتنی بر الکترونیک  (EBS)  – داده ای کلیدی 2016
شرکت ها، نزدیک به 25% از این شرکت ها در زمینه نرم افزار فعالیت می کنند 188
   مجموع شاغلین 62.905
 فروش کلی شرکت های مربوط به سیستم های مبتنی بر الکترونیک  EBS 76.764 میلیون یورو
بزرگ ترین شرکت های اتریشی در زمینه نرم افزار و فناوری اطلاعات بر حسب فروش خالص به میلیون یورو (2018
S&T AG 991,00
EMC Computer Systems Austria GmbH 762,00
IBM Österreich Internationale Büromaschinen GmbH 374,00
Skidata AG 312,00
s IT Solutions AT Spardat GmbH 302,30
Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ) 299,40
SAP Österreich GmbH 271,00

منبع: Trend Top 500

انتهای خبر./