گزارش برگزاری برنامه شبکه‌سازی مدیریت اجتماعی پسماند

برنامه شبکه‌سازی مدیریت اجتماعی پسماند با هدف بررسی جایگاه کنونی ایران در بحث مدیریت پسماندها و نیز آشنایی بیشتر با برخی از متخصصین این حوزه و با مشارکت اساتید، متخصصین، علاقه‌مندان و فعالان، عصر روز یکشنبه 5 بهمن برگزار شد.

بررسی اجمالی

معرفی و تبیین اهداف کارگروه تخصصی توسعه پایدار اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش، بررسی جایگاه مدیریت پسماند در ایران و اتریش و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان، سرانه تولید پسماند در ایران و مقایسه آن با سرانه جهانی، مدیریت پسماند جامد، ضرورت توجه به پسماندهای الکترونیکی از موضوعاتی بود که در این وبینار دو ساعت و سی‌دقیقه‌ای به آن پرداخته شد.

از نکات برجسته این وبینار می‌توان به بررسی و تشریح علمی و مبتنی بر آمار موضوعاتی چون: حوزه‌های بنیادی پایداری، اهداف پایداری سازمان، بررسی قانون مدیریت پسماند، بررسی فرآیند جمع‌آوری و پردازش پسماندها در ایران اشاره کرد.

انتهای خبر./