ما را دنبال کنید:

تحقیق و توسعه

خانه تحقیق و توسعه

ارتباط با ما

تحقیق و توسعه بازار

تحقیق و توسعه یا (R&D (Research and Development دو فرایند در هم تنیده هستند که خروجی آنها منجر به خلق محصولات جدید و یا تغییر در محصولات پیشین با استفاده از نوآوری‌های فناورانه است. بسیاری از محصولات کاربردی که امروزه جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی ما هستند محصول فرایند تحقیق و توسعه هستند.

تحقیق و توسعه (R&D) تاثير مستقيمی بر نوآوری، بهره وری، كيفيت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نيز ديگر عواملي كه در افزايش توان رقابتي سازمانها موثر هستند، دارد.

واحد تحقیق و توسعه، قلب یک شرکت یا سازمان  است و نقش آن تغذیه تکنولوژیکی شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته های مدیریت است. واحدهای تحقیق و توسعه باید جستجوگر تکنولوژی و نوآوری باشند .

استراتژی های برنامه ریزی تحقیقاتی

 • مشارکت قوی در جریانهای دانش و یادگیری
 • ارتقای بازدهی فعالیت­ نیروی انسانی که نهایتا باعث افزایش درآمد افراد نیز می­گردد
 • افزایش نیروی رقابتی در عرصه­ های داخلی و خارجی و حضور فعال در بازارهای جهانی
 • ارتقای میزان خوداتکایی
 • آنالیز دقیق وضعیت محصولات موجود و آنالیز دقیق میزان کارآمدی برنامه ­های جاری و پرسنل موجود

 • تولید محصول یا محصولات جدید و ارتقای کیفیت
 • تولید دانش نوین به منظور توسعه محصولات و بهینه ­سازی فرآیندها
 • بازدهی سریع سود، بهبود سریع عملکردها
 • کشف و درک فرصتها و نیازهای بازار
 • پاسخ به نیازها و خواسته ­های مصرف­ کنندگان و ایجاد رفاه و آسایش برای مردم

توسعه کسب و کار

توسعه زمانی است که دستاوردهای تحقیقی برای تولید محصولات خاص ازجمله مواد، سیستم‌ها و روش‌ها استفاده شود. طراحی و توسعه نمونه‌ها و فرایندها نیز بخشی از این موضوع است. تمایز اصلی در این زمینه بین توسعه و مهندسی یا تولید است.

توسعه تحقیقاتی است که دانش و طرح‌های لازم برای تولید را ارائه می‌شود و نمونه اولیه را می‌سازد. مهندسی استفاده از این برنامه‌ها و پژوهش برای تولید محصولات تجاری است. در اروپا، تحقیق و توسعه به‌عنوان تحقیق و توسعه فنی و فن‌آوری (RTD) شناخته می‌شود.

اهداف تحقیق و توسعه

 • افزایش دانش و فرهنگ جامعه به وسیله اختراع، ابتکار و نوآوری
 • یافتن کاربردهای بالقوه برای دستاوردها و آگاهی های جدید
 • پاسخ به نیازهای انسانی، و ایجاد رفاه و آسایش
 • افزایش بهره وری فعالیت های انسانی که شامل افزایش درآمدها نیز می شود
 • افزایش خود اتکایی، در کنار تسهیل و تسریع در انجام امور

لزوم تحقیق و توسعه

افزایش رقابت و انگیزه بقاء بسیاری از سازمان ها را برآن داشته که فعالیت های خود را بر تولیدات اساسی و توانمندی های محوری متمرکز کنند که این امر مستلزم سرمایه گذاری در تحقیقات و ایجاد نوآوری های تکنولوژیک می باشد.

انجام تحقیقات در سازمان ها با هدف حمایت از نوآوری صورت می گیرد و فعالیت های تحقیق و توسعه باید فرصت های کسب و کار جدیدی خلق کرده و یا کسب و کارهای فعلی سازمان را متحول نماید.