اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در اتریش

امروزه تحقیق و توسعه یکی از مهمترین ابزارهای توسعه اقتصاد دانش بنیان در بسیاری از کشورهای جهان است. بهترین بستر برای افزایش تحقیق و توسعه در کشور، بخش خصوصی اقتصاد است که برای توسعه بازار و دیگر اهداف مدنظر خود به دنبال تحقیق و توسعه است. رسیدن به این هدف نیازمند حمایت دولت‌ها از این بخش با استفاده از ابزارها و مشوق‌های موجود مانند مالیات است.

رسیدن به این هدف نیازمند حمایت دولت‌ها از این بخش با استفاده از ابزارها و مشوق‌های موجود مانند مالیات است. مهم‌ترین مسئله‌ای که در زمینه استفاده از ابزار حمایتی مشوق مالیاتی برای ارتقاء R&D شرکت‌های تجاری وجود دارد، شناسایی و ارزیابی فعالیت R&D شرکت‌های تجاری و دانش‌بنیان است.
کشور اتریش در سال 2019، با هزینه کرد 8/12 میلیارد یورو و شدت تحقیق و توسعه 19/3 جزء کشورهای برتر اتحادیه اروپا در زمینه تحقیق و توسعه است که شرکت‌های تجاری خصوصی در این کشور، بیش از 70 درصد از کل هزینه کرد تحقیق و توسعه را به خود اختصاص داده‌اند. در زمینه اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شرکت‌های تجاری کشور اتریش، وجود سازوکار حمایتی مؤثر، هوشمند و قابل‌اطمینان در نظام قانونی و نظام اجرا و ارزیابی به‌طور ملموس قابل مشاهده است.
با توجه به جایگاه کشور اتریش در تحقیق و توسعه در بین کشورهای اتحادیه اروپا و نظام قدرتمند نظارت و ارزیابی در بستر الکترونیک، در این مطالعه سعی شده است با نگاه فنی و کارشناسی به فرآیند اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کشور اتریش پرداخته شود.