آشنایی با مدیریت نوآوری و نحوه ورود به اکو سیستم استارتاپی

دومین کارگاه آموزشی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با عنوان آشنایی با مدیریت نوآوری و نحوه ورود به اکوسیستم استارتاپی، روز سه‌شنبه 13 شهریورماه 97، در طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و با حضور بیش از 40 نفر شرکت‌کننده برگزار شد.

اتاق ایران و اتریش با مشارکت شرکت ایرانی اتریشی کارانوببین دومین کارگاه آموزشی خود را روز سه‌شنبه سیزدهم شهریور با موفقیت و با حضور بیش از چهل نفر برگزار نمود.

در این کارگاه آقایان فرید ادریسیان، دکتر حامد باستانی و مهدی مومیوند به بحث و گفتگو در خصوص مفاهیم پایه‌ای نوآوری و نوآوری باز، معرفی مدل‌های مختلف نوآوری سازمانی و تعامل با استارت اپ ها، ارائه نمونه‌هایی موفق از نوآوری سازمانی و نوآوری باز در سازمان‌های بزرگ، بحث و تبادل‌نظر پیرامون شیوه‌های عملی تقویت و به‌کارگیری نوآوری در سازمان، معرفی متد شش مرحله‌ای برای اعتبار سنجی ایده‌های نوآورانه، آشنایی با اجزای اکوسیستم استارتاپی، تجارب به‌کارگیری مدل‌های مدیریت نوآوری در کسب‌وکارهای بین‌المللی، آشنایی با روش ساختارمند شناسایی مناسب‌ترین مدل نوآوری برای سازمان‌ها و نحوه کارکرد چند مدل نوآوری در سازمان‌های بزرگ بین‌المللی پرداختند.