دوره آموزشی قانون مبارزه با پولشویی

دوره آموزشی قانون مبارزه با پول‌شویی در اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش روز پنجشنبه ۲۷ دی‌ماه نودوهفت با حضور جناب آقای دهقان سربازرس محترم اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی و با حضور بیست‌وپنج تن از اعضای محترم، در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش از ساعات ۹ لغایت ۱۵ بعدازظهر با موفقیت و رضایت اکثریت اعضا برگزار شد.

اهم موارد مطرح‌شده در این دوره عبارت بودند از:

  • تاریخچه
  • تعریف و مراحل پول‌شویی
  • استانداردهای بین‌المللی
  • معرفی واحد اطلاعات مالی
  • برنامه عملیاتی مبارزه با پول‌شویی
  • رویکرد ریسک محور در مبارزه با پول‌شویی
  • قانون مبارزه با پول‌شویی
  • آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پول‌شویی
  • نمونه‌های عملیاتی پول‌شویی

تاریخ :
27 دی ماه1397

زمان:
ساعت 9 الی 15

محل برگزاری:
دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش