نشست تخصصی بررسی مشکلات و موانع تجارت خارجی کشور در زمان تحریم ها

کارگروه تخصصی ” بررسی مشکلات و موانع تجارت خارجی کشور در زمان تحریم ها ” در تاریخ 07 اذر 1397 در اتاق مشترک ایران و اتریش با مدیریت اقای دکتر شمس فرد و با حضور اعضا محترم برگزار شد
در این کارگروه اعضا مشکلات خود را مطرح نموده و راهکارهایی را پیشنهاد دادند
اهم مشکلات عنوان شده عبارت بودند از:
الف – دریافت ارز
ب – ثبت سفارش
پ – فعالیت نیما
ت – تغییرات قوانین گمرک
ث – مشکلات مبادلات بانکی
ج – گروه بندی کالا
حضار در جلسه خواهان رسیدگی مسئولان به این معضلات هستند که زین پس اتاق بازرگانی ایران و اتریش به منزله پل ارتباطی بین اعضا و مسئولان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران عمل خواهد نمود.
گزارش و جمع بندی مشکلات مطرح شده متعاقبا توسط اقایان دکتر شمس فرد و دکتر یعقوبی به اتاق ایران ارائه خواهد شد

تاریخ :
07 آذر ماه1397

زمان:
ساعت ۱۴ الی ۱۸

محل برگزاری:
دبیرخانه اتاق مشترک بازگرانی ایران و اتریش