کارگروه تخصصی مشکلات عملیات همکاری ایران و اتریش

کارگروه تخصصی مشکلات عملیات همکاری ایران و اتریش روز دوشنبه بیستم خردادماه نودوهشت در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با مدیریت دکتر شمس فرد و با حضور تعدادی از اعضای محترم اتاق و همچنین تعدادی از علاقمندان مایل به شرکت در این کارگروه که به صورت ازاد حضور پیدا کرده بودند برگزار گردید.
در این کارگروه حضار محترم به بحث و بررسی در خصوص مشکلات و مسایل موجود در امر تجارت با کشور اتریش پرداختند.
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش ماهیانه به طور متوسط دو کارگروه تخصصی برای اعضا و علاقمندان تدارک دیده است .

تاریخ :
20 خرداد ماه1398

محل برگزاری:
دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش