مجمع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش چهارشنبه 26 تیرماه 1398 با حضور استفان‌شولتس سفیر اتریش، پدارم سلطانی رئیس و دیگر اعضای هیات رئیسه اتاق مشترک برگزار شد.

در این نشست گزارش عملکرد، صورت‌های مالی، گزارش بازرس و گزارش برنامه و بودجه سال 1397 اتاق مشترک ارائه شد. همچنین بهزاد یعقوبی عراقی با ۳۳ رای به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین ستایش‌نیا با ۱۱ به عنوان بازرس علی البدل اتاق مشترک انتخاب شدند.