مراسم سالروز تشکیل اتاق در سال 1397

این برنامه در روز دوشنبه 15 بهمن ماه 1397 با حضور اعضا، هیئت مدیره و سفیر اتریش در ایران برگزار شد.