اعضا جدید هیئت مدیره و بازرس اتاق

اعضا هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

اعضا جدید هیئت مدیره و بازرس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش انتخاب شدند.

پس از رای گیری انجام شده در مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق و با رای مستقیم هموندان آقایان:
1- ناصر ریاحی
2- علیرضا خالق
3- علیرضا ناظم الرعایایی
4-نریمان صدری
5- علیرضا شمس فرد
6-انوشیروان کریمی
7-امیررضا صوفی نژاد
8-کامران رضایی
9- بهزاد یعقوبی
به مدت دو سال به عنوان اعضا هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش تعیین شدند.
پس از رای گیری انجام شده آقای امیر سامان مولوی تبریزی نیز به مدت یک سال به عنوان بازرس اصلی اتاق منصوب شدند.
مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش عصر روز یکشنبه 6 تیر ماه با مشارکت بی نظیر اعضا و به صورت آنلاین برگزار شد.

انتهای خبر./