آخرین اخبار برگزار مجمع عمومی سالانه

قابل‌توجه اعضا محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

همان‌گونه که آگاه هستید، برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک که برای روز 29 تیرماه تنظیم‌شده بود، به دلیل موج دوم کرونا و ابلاغ اتاق بازرگانی ایران به زمان دیگری موکول گردید. با توجه به وظیفه مندی هیئت‌مدیره در برگزاری به‌موقع مجمع عمومی و انتخابات اتاق، چند مکاتبه با اتاق بازرگانی ایران برای فراهم ­سازی امکان برگزاری مجمع عمومی، همراه با انجام انتخابات انجام شد، اما این امکان فراهم نگردید. سپس هیئت‌مدیره تصمیم گرفت که مجمع را در فضای آزاد با تمهیدات ایمنی و بهداشتی برگزار نماید و مدرسه دارالفنون برای این کار هماهنگ گردید. برای کسب اجازه برگزاری، به درخواست مدیریت دارالفنون، با ستاد کرونا مکاتبه گردید؛ اما با اوج‌گیری مجدد کرونا و ممانعت برگزاری اجتماعات، برگزاری مجمع عمومی اتاق‌ با مخالفت این ستاد روبه‌رو شد.

 

لذا تصمیم هیئت‌مدیره بر این شد که بار دیگر از اتاق ایران درخواست فراهم ‌سازی برگزاری انتخابات به‌صورت مجازی را بنماید و یا با مصوبه قانونی شورای عالی نظارت بر اتاق‌ها این وظیفه قانونی را به تعویق بیندازد. درهرصورت هیئت‌مدیره به‌زودی تاریخی را برای برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق ­العاده به‌صورت مجازی برای رسیدگی به دیگر موضوعات در صلاحیت مجمع و تکالیف قانونی مقرر، تعیین خواهد نمود.

از همراهی و حسن توجه شما کمال تشکر را داریم.

با احترام

دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

/. انتهای خبر