گزارش برگزاری برنامه شبکه‌سازی کارگروه فناوری اطلاعات

موضوع: آشنایی با اهم برنامه‌های پیش روی کارگروه‌ در سال 1400 و نیز بررسی سازوکار و ساختار کلی فعالیت‌های این کارگروه

زمان: دو‌شنبه 4 اسفندماه 99 ساعت 14 عصر به مدت 2 ساعت و 10 دقیقه

رئوس مطالب:

  1. معرفی کارگروه فناوری اطلاعات
  2. اهداف کلان کارگروه فناوری اطلاعات
  3. فرآیندها و زیر فرآیندهای اجرایی کارگروه
  4. همکاری تنگاتنگ کارگروه‌ها، یک نیاز آشکار و حیاتی
  5. چالش‌های پیش رو کسب‌وکارها و مدیریت این چالش‌ها با استفاده از فناوری اطلاعات
  6. طرح دعوت به همکاری و نحوه مشارکت در انجام فرآیندها و زیر فرآیندهای اجرایی کارگروه
  7. جمع‌بندی و طرح پرسش، پیشنهادات و انتقادات

شرح رویداد:

این رویداد از ساعت 14 روز دوشنبه و با مشارکت فعالان حوزه فناوری اطلاعات از داخل و خارج از ایران برگزار شد. در این رویداد علاوه بر بحث پیرامون دغدغه‌های موجود در بحث کارکرد فناوری اطلاعات در ایران، مباحثی چون اولویت‌های کارگروه فناوری اطلاعات، فرآیندها و زیر فرآیندهای کارگروه و نیز توسعه همکاری‌های کارگروه فناوری اطلاعات با سایر کارگروه‌ها موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

دعوت از متخصصان جهت برگزاری رویدادهای آموزشی ویژه اعضا اتاق، همکاری‌های متخصصین جهت تهیه و تولید محتوای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ایفای نقش فعال‌تر کارگروه فناوری اطلاعات در توسعه مناسبات فناورانه با طرف اتریشی از دیگر مسائلی بود که در این وبینار 130 دقیقه‌ای به بحث گذاشته شد.

بررسی مطالعات موردی و نمونه‌های موفق ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و نیز هم‌فکری پیرامون برنامه‌های آتی کارگروه ازجمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.

انتهای خبر./