نشست مجازی هم اندیشی و معارفه

نشست مجازی هم اندیشی و معارفه اعضا و نامزدهای انتخابات هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش برگزار شد.

با توجه به در پیش بودن مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش و برگزاری انتخابات دومین دوره هیئت‌مدیره اتاق، با هدف مشارکت حداکثری اعضا، ایجاد شفافیت و فرصت برابر برای همه نامزدها و کمک به شایسته گزینی در انتخابات، در یک رویکرد مبتکرانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش، به برگزاری نشست مجازی هم اندیشی و معارفه اعضا و نامزدهای انتخابات هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش مبادرت نمود.

در این نشست اسکایپی که دو ساعت به طول انجامید مقررات مندرج در اساسنامه اتاق و آئین‌نامه اتاق‌های مشترک پیرامون انتخابات هیئت‌مدیره تبیین گردید و ویژگی‌های مطلوب اعضای هیئت‌مدیره تشریح و به بحث گذاشته شد. همچنین نقشه راه انتخابات اتاق ترسیم و مورد تائید حاضرین قرار گرفت.
پس‌ازآن هر یک از شرکت‌کنندگان به معرفی خود و دلایل تمایلشان به نامزدی در انتخابات پرداختند.

این نشست که با استقبال بالای اعضا برگزار شد از سوی همه شرکت‌کنندگان مثبت و اقدامی بی‌سابقه در تاریخ انتخابات اتاق‌های مشترک قلمداد شد.
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با بهره‌گیری از روش‌های نوآورانه خود توانسته است در نخستین دوره تأسیس، به‌عنوان بهترین اتاق در ارزیابی عملکرد اتاق‌های مشترک نائل گردد و ازاین‌رو تلاش دارد تا پایه گذار روش‌های نوین در توسعه و پیشرفت اتاق‌های مشترک باشد