گزارش برگزاری برنامه شبکه‌سازی مدیران کارگروه‌ها

برنامه شبکه‌سازی مدیران کارگروه‌های اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش عصر روز دوشنبه 20 بهمن با مشارکت حداکثری مدیران کارگروه ها برگزار شد.

بررسی اجمالی

معرفی کارگروه‌های اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش، آشنایی با مدیران کارگروه‌ها، مروری بر برنامه‌های برگزارشده توسط کارگروه‌های اتاق، ارائه پیش درآمدی بر برنامه‌های پیش رو در سال 1400، تبادل‌نظر پیرامون مسائل کارگروه‌ها، بررسی راهکارها و پیشنهادات توسعه فعالیت‌های کارگروه‌ها در سال آتی از جمله مسائلی بود که در این جلسه 90 دقیقه ای به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

برگزاری برنامه‌های شبکه‌سازی تخصصی، همکاری در برگزاری رویدادهای آموزشی بین کارگروه‌های اتاق، تهیه و بارگذاری محتوای تخصصی ویژه اعضا از جمله پیشنهاداتی بود که توسط مدیران کارگروه‌ها مطرح شد.

انتهای خبر./