ارزیابی کارگروه های تخصصی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

نتایج ارزیابی کارگروه

بر اساس ارزیابی کارگروه های تخصصی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش اعلام شد: کارگروه بانوان، برترین کارگروه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

بر اساس ارزیابی کارگروه های نه گانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در سال 1399، کارگروه بانوان به عنوان برترین کارگروه اتاق در سال 1399 انتخاب شد.

پس از کارگروه بانوان، کارگروه های حقوقی و استارت آپ به عنوان دومین و سومین کارگروه برتر اتاق معرفی شدند.
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در تلاش تا با راه اندازی کارگروه های تخصصی و نیز تهیه محتوا و برگزاری رویدادهای آموزشی و شبکه سازی در راستای آموزش و اطلاع رسانی و همتایابی اعضا قدم بر دارد.
امید است که در سال 1400 شرایط بهتری برای توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی با اتریش فراهم شود.

انتهای خبر./