آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

از اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران – اتریش دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق که در ساعت 16:00 روز سه شنبه  مورخ 97/04/26 در طبقه هشتم اتاق ایران،  با دستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

ارائه گزارش عملکرد اتاق در سال 1396 و برنامه سال 97

استماع و بررسی گزارش  مالی سال مالی 1396 هیئت‌مدیره و بازرس

انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

انتهای خبر./