مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش (نوبت اول) روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۹۸ ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات طبقه هشتم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ، با حضور اکثریت اعضای محترم اتاق رسمیت یافته و جلسه ابتدا با سخنرانی سفیر محترم اتریش جناب آقای دکتر شولتس افتتاح شد و سپس با دستور کار به شرح ذیل آغاز گردید.

دستور کار :
ارائه گزارش عملکرد ۹۷
ارائه گزارش صورتهای مالی ۹۷
ارائه گزارش بازرس
ارائه گزارش برنامه و بودجه سال ۹۸
تصویب ورودیه و حق عضویت سال ۹۸
معرفی حسابرس مستقل پیشنهادی

انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل
(آقای دکتر بهزاد یعقوبی عراقی با اخذ ۳۳ رای به عنوان بازرس اصلی و آقای مهندس محمد حسین ستایش نیا با اخذ ۱۱ به عنوان بازرس علی البدل اتاق مشترک بازرگانی انتخاب گردیدند.)

تعیین روزنامه کثیر الانتشار

متعاقباً مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک آغاز بکار نمود. انتخاب هیات رئیسه مجمع ،ارائه اصلاحات اساسنامه به اعضا،پرسش و پاسخ و تصویب اصلاحات از اهم موارد رسیدگی در این مجمع بود.‌