سالروز تاسیس اتاق

پیام تبریک سفرا، هیئت مدیره و دبیرخانه اتاق به مناسبت سالروز تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

پیام تبریک سفرا، هیئت مدیره و دبیرخانه اتاق به مناسبت سالروز تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

پیام تبریک عالیجناب اشتفان شولتس

پیام تبریک عالیجناب عباس باقرپور اردکانی

انتهای خبر./