همایش مشارکت آینده سبز

این همایش با هدف ارائه پروژه های مرتبط و با مشارکت نمایندگان اتریش برگزار شد و موضوعات بهره وری انرژی در صنعت ایران و وضعیت انرژی های تجدیدپذیر مورد بحث قرار گرفت.

کنفرانس «آشنایی با مشارکت آینده سبز» با حضور سفیر اتریش، اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، بخش بازرگانی سفارت اتریش و شرکت‌های انرژی اتریشی و ایرانی در تاریخ 22 اسفندماه در پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
محورهای این کنفرانس: اهمیت بهره‌وری انرژی در ایران، ابزار ویژه مالی برای تجارت ایران و اروپا، مشارکت اقتصادی ایران و اتریش، مصرف انرژی در صنعت و اهداف و نحوه مشارکت در “آینده سبز”بودند.