نمایشگاه ۱۶۰ سال روابط سیاسی اتریش با ایران

کارین کنایسل، وزیر خارجه جمهوری اتریش، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز به مناسبت ۱۶۰ سالگی روابط ایران و اتریش نمایشگاهی را آکادمی علوم اتریش افتتاح نمودند.

قدمت روابط سیاسی و علمی بین ایران و اتریش باز می گردد به قرن ۱۹ میلادی. عملا قرارداد دوستی منعقده در تاریخ ۱۸۵۸ زیر بنای ایجاد سفارتخانه های دو کشور شد. ۱۵ سال بعد از این قرارداد اتریش و ایران اولین دیپلمات های خود را به کشورهای همدیگر ارسال نمودند و حدود ۶۰ سال است که انستیتو فرهنگی اتریش به صورت فعال در ایران حضور دارد. ضمنا دیالوگ بین مذاهب دو کشور نیز در این میان ۲۵ ساله شده است.

انستیتوی ایرانشناسی آکادمی علوم اتریش از این فرصت استفاده نموده و با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نمایشگاه پوستری در سالن اجتماعات آکادمی علوم وین برگذار نموده است.

این نمایشگاه از تاریخ ۵ جولای ۲۰۱۸ برای بازدید عموم آزاد میباشد. در این نمایشگاه با استفاده از اسناد و مدارکی از آرشیوهای اتریش و ایران، تاریخ همه جانبه روابط دو کشور معرفی می شود. اسنادی که در این نمایشگاه عرضه می شوند عبارتند از مکاتبات دربار ایران با اتریش در قرن ۱۶ میلادی، مکاتباتی از زمان دیدار ناصرالدین شاه در سال ۱۸۷۰ از وین، نقشه دستی قدیمی تهران که توسط مهندس اتریشی آگوست کریتسیس در سال ۱۸۵۸ تهیه شده است و تقدیرنامه ایران از اتریش مورخ ۱۹۲۰.

./  انتهای خبر