اعلام نامزدی در انتخابات

پنجشنبه 19 تیرماه 1399، آخرین‌مهلت ثبت‌نام برای اعلام نامزدی در انتخابات هیئت‌مدیره.

قابل‌توجه اعضا محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
با توجه به اینکه برابر مقررات اساسنامه، آخرین‌مهلت ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات هیئت‌مدیره، 10 روز پیش از مجمع است، درنتیجه آخرین روز ثبت‌نام برای نامزدی انتخابات هیئت مدیره اتاق، پنجشنبه 19 تیرماه خواهد بود.
لذا از همه اعضای واجد شرایط نامزدی دعوت می شود تا هرچه سریع‌تر درخواست کتبی به همراه مدارک موردنیاز را به دبیرخانه اتاق ارسال نمایند تا جهت بررسی و اعلام کسر مدارک احتمالی زمان کافی وجود داشته باشد.
پیشاپیش از حسن توجه شما کمال تشکر را داریم.