ما را دنبال کنید:

تماس سریع

با ما در ارتباط باشید:

تلفن: 02126701215

پست الکترونیک: info@iajcc.ir

معرفی کارگروه فرهنگی هنری

با توجه به رونق فرهنگ و هنر خلاق به عنوان رویکردی نوین در عرصه صنعت و فرهنگ، کارگروه فرهنگی هنری اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در تلاش است با ایجاد پیوند و تعامل میان این حوزه ها، ارزش هنری و فرهنگی محصولات خلاق را به مثابه تولیدات ارزشمند در عصر حاضر نشان دهد.

اهداف کارگروه فرهنگی

  • برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک با کشور اتریش
  • شناسایی، معرفی و اولویت بندی شاخصه های فرهنگی دو کشور
  • بررسی مسائل و نیازمندی‌های هنری و فرهنگی دو کشور و تعیین اولویت‌ها در این زمینه و تعامل همکاری فیمابین
  • نظارت و پیگیری لازم در مورد اجرای مصوبات و سازوکار کارگروه فرهنگی

برنامه ریزی های کارگروه فرهنگی هنری با در نظر گرفتن موارد زیر است:

  • سازگاری کلی با نیاز‌های اقتصادی یا محیط جغرافیایی دو کشور.
  • ایجاد یک سازمان مشترک برای فرو نشاندن نیاز‌های اجتماعی و فرهنگی محیط پیرامون
  • یافتن مجموعه مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها.

کنسرت مشترک هنرمندان ایران و اتریش در قدردانی از کادر درمان