ما را دنبال کنید:

معرفی کارگروه احداث، فنی و مهندسی

Blue-Separator-Line-Image

با توجه به نقش و جایگاه ویژه علوم مهندسی در ایران و جهان و رشد فزاینده این حوزه علمی در کشور، کارگروه فنی و مهندسی از جمله کارگروه‌های تخصصی فعال و تازه تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش محسوب می‌شود. بدین منظور این کارگروه می بایست بهترین روش ها برای شناسایی موضوعات پژوهشی در زمینه توانمند سازی محیط بازار کسب وکار اعضاء، و تحقیقات لازم در جهت رشد و تعالی کلیه اعضاء در محیط ایران و اتریش را فراهم آورد.

  • ایجاد بنیه قوی و ارتقاء علمی و فنی اعضاء در جهت صنعتی سازی و اهداف کلی کارگروه.
  • تهیه راهنما ها و دستورالعمل های کاربردی و علمی جهت ارتقاء کیفیت امورمتناسب با فن آوری های روز دنیا
  • تعیین خط مشی علمی و تحقیقاتی در ارتباط با مسائل روز جامعه و همگام با مسائل روز دنیا.
  • ارائه راهکارهای علمی، تحقیقاتی و اجرایی در خصوص مسائلی از قبیل زمین لرزه، بهینه سازی مصرف سوخت، کیفیت ساخت، عمر مفید ساختمان و …..
  • برگزاری دوره های علمی متناسب با نیاز اعضاء.
  • ارائه مشاوره و راهنمایی و انجام کمک های لازم در جهت رسیدن اعضاء به استانداردهای مورد تصویب.
  • تهیه و نگارش بولتن های تخصصی و تجزیه و تحلیل استانداردهای موجود در هر بخش و اصلاح و
  • بالابردن کیفی استانداردهای لازم در زیر بخش های مرتبط با فعالیت کارگروه.

Blue-Separator-Line-Image