گروه شرکت های توف نورد ایران

TÜV نامی آشنا در صنعت و تجارت بین المللی، اختصار سه كلمه آلماني Technischer Überwachungs-Verein به معني “اتحاديه بازرسي و پايش فني” مي‌باشد.

آرم TÜV يك آرم ثبت شده تحت حفاظت بين‌المللي است و فقط شركت‌هايي اجازه دارند اين نام را استفاده كنند كه مطابق با ضوابط اتحاديه توف‌هاي آلمان (Verein deutscher TÜV) حداقل 25 درصد سهام آن‌ها متعلق به يكي از TÜV‌هاي ثبت شده در آلمان باشد.

 

در اواخر قرن نوزده ميلادي و در مسير صنعتي شدن كشور آلمان، سازمان‌هايي در فدرال‌ها و يا مناطق متفاوت اين كشور به منظور کنترل و تضمين كيفيت محصولات صنعتي و پايش در زمينه‌هاي مختلف فني تشکیل شدند.

 

پديد آمدن اين سازمان‌ها بر پايه بكارگيري دانش و تخصص موجود در صنايع و ايجاد ساختارهاي معين به منظور بازرسي و پايش به صورت شخص ثالث و بي‌طرف، بوده است.

سازمان‌هايي كه با عنوان TÜV در فدرال‌هاي مختلف آلمان به وجود آمده‌اند،‌ با پيشوند يا پسوند مرتبط با منطقه خود در آلمان نام‌گذاري شده و به صورت شخصيت‌هاي مستقل حقوقي در مناطق مختلف آلمان ثبت شده‌اند.

سازمان‌هاي TÜV با تشكيل گروه‌هاي كاري معین با ذکر دقیق پيشوند يا پسوند هولدينگ های بین المللی با رعایت ضوابط بهره گیری از آرم ثبت شده بین المللی TÜV عمل می نمایند.

TÜV Academy Iran – GermanyTel: (021) 88548720-21
Fax: (021) 88548727
academy@tuvnordiran.com
www.tuvacademy.ir

تهران، خیابان سهرودی شمالی، خیابان فیروزه، شماره 22، ساختمان فیروزه، طبقه پنجم، واحد 3 کد پستی: 1553813346

krezaie@tuvnordiran.com
www.tuvnordiran.com